Till innehåll på sidan

Doktorandworkshop: Litteratursökning

Välkommen till en workshop om strukturerad litteratursökning för din avhandling eller ditt forskningsprojekt för doktorander och forskare på KTH

Tid: Fr 2020-10-09 kl 13.00 - 15.00

Plats: Zoom

Man med kikare emellan två boktravar

Anmäl dig till doktorandworkshoppen i litteratursökning

I bakgrunden till din avhandling eller artikel behöver du ha med den viktigaste och mest relevanta forskningen inom ditt ämne, men hur kan du vara säker på att du hittat den?

Under denna workshop kommer vi att gå igenom metoder för strukturerad litteratursökning i databaser. Du kommer att lära dig grundläggande principer som du kan tillämpa i alla databaser. Det kommer att finnas tid för att arbeta med sökningar för ditt eget ämne, och du får möjlighet att ställa frågor.   

Under workshoppen kommer du att lära dig att: 

  • konstruera en sökstrategi utifrån din forskningsfråga 
  • anpassa sökstrategin till olika databaser  
  • förbättra en sökning, till exempel genom att göra den snävare eller bredare 
  • dokumentera och spara en sökning, samt sätta upp “alerts”.

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare och hålls på engelska. 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-12-18