Till innehåll på sidan

Doktorandworkshop: Litteratursökning

Välkommen  till en workshop om strukturerad litteratursökning för din avhandling eller ditt forskningsprojekt för doktorander och forskare på KTH.

Tid: Fr 2021-01-22 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom - Registration is required

Anmäl dig till doktorandworkshoppen i litteratursökning

I bakgrunden till din avhandling eller artikel behöver du ha med den viktigaste och mest relevanta forskningen inom ditt ämne, men hur kan du vara säker på att du hittat den?

Under denna workshop kommer vi att gå igenom metoder för strukturerad litteratursökning i databaser. Du kommer att lära dig grundläggande  principer som du kan tillämpa i alla databaser. Det kommer att finnas tid för att arbeta med sökningar för ditt eget ämne, och du får möjlighet att ställa frågor.   

Under  workshoppen  kommer du  att  lära  dig  att: 

  • konstruera  en  sökstrateg i  utifrån  din  forskningsfråga 
  • anpassa  sökstrategin  till  olika  databaser  
  • förbättra en sökning, till  exempel  genom att göra den snävare eller bredare 
  • dokumentera  och  spara  en  sökning , och sätta  upp “alerts”.

Workshoppen riktar sig till doktorander och forskare och hålls på engelska. 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-01-22