Till innehåll på sidan

Kommunicera dina resultat med Powerpoint och posters

Lunchseminarium, KTH Biblioteket

Tid: Ti 2021-05-04 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Linda Söderlindh - Enheten för språk & kommunikation

Plats: Zoom - no registration required

Seminariet vänder sig till dig som vill effektivisera din muntliga framställning genom att göra en poster eller en Powerpoint för att redovisa en rapport, studie eller projektarbete. Med utgångspunkt i retoriken ges tips och råd för hur du kan åskådliggöra ditt innehåll på ett tydligt och effektivt sätt för att fånga publikens intresse.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-04-20