Till innehåll på sidan

Öppen vetenskap, KTH Bibliotekets doktorandworkshop

Tid: Fr 2021-10-29 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom - Registration is required

Språk: Engelska

Anmäl dig till workshoppen

License: CC by SA 3.0 https://www.flickr.com/photos/gemmerich/8732559344/

Öppen vetenskap kan innefatta ett antal olika praktiker som syftar till att göra olika typer av resultat från forskningen eller forskningsprocessen mer öppen. Tyngdpunkten kan vara på olika aspekter, men öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer, öppna data, öppen källkod, öppna lärresurser, medborgarforskning, öppen referentgranskning, öppna labböcker med mera är oftast inräknade. I den här workshoppen kommer vi att diskutera hur och varför forskning kan vara öppen, inklusive hur du kan öppna delar av din egen forskning.

Workshoppen hålls på engelska.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-10-07