Hitta relevant litteratur för din avhandling

Välkommen till en workshop om litteratursökning för din avhandling eller ditt forskningsprojekt.

Tid: Fr 2020-04-24 kl 10.00 - 12.00

Plats: Online via Zoom

Workshoppen hålls online. De som anmäler sig kommer att få en länk till ett möte i Zoom. Workshoppen hålls på engelska.

I bakgrunden i din avhandling eller artikel vill du ha med den viktigaste och mest relevanta forskningen om ditt ämne, men hur kan du vara säker på att du hittat den?

På denna workshop kommer vi att gå igenom strukturerad litteratursökning i databaser. Du kommer att lära dig grundläggande principer som du kan tillämpa i alla databaser. Det kommer att finnas tid för att arbeta med sökningar för ditt eget ämne, och du får möjlighet att ställa frågor.

Målgruppen för workshoppen är doktorander och forskare.

Under workshoppen kommer du att lära dig att:

  • konstruera en sökstrategi utifrån din forskningsfråga
  • anpassa sökstrategin till olika databaser
  • förbättra en sökning, till exempelgenom att göra den snävare eller bredare
  • dokumentera och spara en sökning, samt sätta upp “alerts”

Klicka här för att anmäla dig till litteratursökningsworkshoppen

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-04-16