Inkluderande samhällen - få ut det mesta av mångfalden

Lunchföreläsning med Elisabeth Keller, Björn Kjellgren & Yoko Takau Drobin från språk & kommunikation.

Tid: Ti 2019-10-08 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Elisabeth Keller, Björn Kjellgren & Yoko Takau Drobin - KTH språk & kommunikation

Plats: Sydöstra galleriet, huvudbiblioteket/South East Gallery, Main Library

Seminariet hålls på engelska.

For engineers working in teams, as well as for engineers working as managers, diversity in terms of personality, as well as social, cultural and professional background is a crucial factor to be reckoned with. It can create just as much creativity and new insights as it can create frustration and misunderstanding. In this interactive seminar we will work together with a few cases to see if we can find tools and strategies to work successfully with diversity.

De 20 första deltagarna bjuds på en smörgås. Välkommen!

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-06-26