INSTÄLLT: Till punkt och pricka: tips för akademiskt skrivande

Välkommen på ett öppet lunchseminarium med Ida Pinho & Susanna Zeitler Lyne från Enheten för språk & kommunikation.

Tid: Ti 2020-05-12 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Ida Pinho & Susanna Zeitler Lyne, Enheten för språk & kommunikation

Detta seminarium är inställt på grund av sjukdom.

Delta i detta öppna seminarium via följande Zoomlänk: kth-se.zoom.us/j/62164975007

Seminariet ges växelvis på svenska och engelska.

  • Vad är skiljetecken?
  • Hur kan skiljetecken göra mina akademiska texter mer läsarvänliga?
  • Hur skiljer sig användningen av skiljetecken åt på svenska och engelska?

Detta är några av de frågor vi kommer att ta itu med i dagens seminarium.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-05-11