Kommunicera dina resultat med powerpoint och posters

Välkommen på ett öppet lunchseminarium med Linda Söderlindh från Enheten för språk & kommunikation.

Tid: Ti 2020-04-28 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Linda Söderlindh, Enheten för språk & kommunikation

Plats: Online via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/69330179531

Delta i detta öppna seminarium via följande Zoomlänk: kth-se.zoom.us/j/69330179531

Seminariet vänder sig till dig som vill effektivisera din muntliga framställning genom att göra en poster eller en Powerpoint för att redovisa en rapport, studie eller projektarbete. Med utgångspunkt i retoriken ges tips och råd för hur du kan åskådliggöra ditt innehåll på ett tydligt och effektivt sätt för att fånga publikens intresse.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-04-15