Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mistra SAMS erfarenheter från tvärvetenskaplig forskning om hållbart vardagsresande

Broar till kunskap

Tid: To 2024-05-30 kl 12.00 - 13.00

Plats: Salongen, KTH Biblioteket

Språk: Svenska

Medverkande: Anna Kramers, Karolina Isaksson

Exportera till kalender

Registrera dig här

Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vars vision är att åtgärder för hållbar mobilitet och tillgänglighet ska genomföras på ett sätt som bidrar till Sveriges klimatmål i transportsektorn (70 % minskade utsläpp från 2030 jämfört med 2010). För att medverka till denna vision, producerar och kommunicerar forskningsprogrammet empiriskt grundad kunskap, i samverkan med policyaktörer, marknadsaktörer och medborgare. Kommunikationen gentemot beslutsfattare, planerare, medborgare och marknadsaktörer är en del av själva forskningen, och medforskares upplevelser, såväl som olika aktörers erfarenheter och idéer blir en del av forskningsresultaten.

Programmet leds av KTH i nära samarbete med VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Talare

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Professor i transportpolicy och transportplanering vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och adjungerad professor vid Institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH.

Anna Kramers

Anna Kramers

Docent i strategiska hållbarhetsstudier, Programdirektör (PI) Mistra SAMS och forskare på Institutionen för Hållbar Utveckling, Miljövetenskap och Teknik (SEED), KTH.

Broar till kunskap - mer än en utställning

Varmt välkommen till Broar till kunskap - En utställning om brobyggande i samhället , en utställning organiserad av skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH. Utställningen visas 13-31 maj 2024 på KTH Biblioteket.

Under utställningsperioden erbjuds ett antal öppna lunch- och frukostföreläsningar som förhåller sig fritt till tematiken: "Broar till kunskap".