Den krympande havsisen: Hur vi kan förstå och förmedla globala klimatförändringarna

Tid: On 2019-02-13 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Nina Wormbs - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH

Plats: Sydöstra galleriet, Huvudbiblioteket

Med stor regelbundenhet rapporteras numera i medierna om hur isen krymper i Arktis. Hur ser denna rapportering ut, och hur kan och ska vi kunna förstå klimatförändringarna som ett globalt fenomen? Nina Wormbs diskuterar betydelsen av fjärranalys och den visuella kommunikation satellitbilder kan bidra med.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2018-12-20