Skjut inte upp – bli klar!

Välkommen på drop-in-handledning i KTH Biblioteket.

Tid: Ti 2020-03-17 kl 15.00 - 19.00

Plats: Sydöstra galleriet, Huvudbiblioteket/Main Library

Jobbar du med ditt exjobb, din rapport eller din inlämningsuppgiften?

Vi bjuder på praktisk hjälp med skrivande, informationssökning, referenshantering, källkritisk granskning, individuell handledning och grupphandledning.

Vi bjuder också på lättare tilltugg.

Välkommen förbi med din text!

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-02-14