Tabeller, figurer och text: Presentera dina resultat i en vetenskaplig rapport

Välkommen på ett öppet lunchseminarium med Susanna Zeitler Lyne från Enheten för språk & kommunikation.

Tid: To 2020-04-23 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Susanna Zeitler Lyne från Enheten, Språk & kommunikation.

Plats: Online via Zoom: kth-se.zoom.us/j/65047711345

Delta i detta öppna seminarium via följande Zoomlänk: kth-se.zoom.us/j/65047711345

Seminariet ges på engelska.

Du har datan – nu är det dags att presentera resultaten! I detta seminarium kommer vi att titta på olika sätt att kommunicera dina resultat med hjälp av visuella element: hur du utformar figurer och tabeller och hur du integrerar dessa med din text för att skapa en tydlig beskrivning av dina resultat.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-04-15