Variera din studieteknik genom att läsa med både ögon och öron

Lunchföreläsning med Lenita Brodin Berggren från KTH Biblioteket.

Tid: Ti 2019-09-24 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Lenita Brodin Berggren, KTH Biblioteket

Plats: Maxwell, huvudbiblioteket/Main Library

  • Hur kan jag variera min studieteknik genom att läsa med både öron och ögon?
  • Hur kan talsyntes underlätta för mig med läs- och skrivsvårigheter?
Hörlurar på böcker

Introduktion om talsyntesen talsyntesen TorTalk  som också tar upp hur du kan använda dig av programmets tankekartor och hur du kan anpassa TorTalk så det passar dig. Alla studenter och medarbetare på KTH har tillgång till TorTalk talsyntes.

De första 20 deltagarna bjuds på en smörgås. Välkommen!

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-12-17