Till innehåll på sidan

Virtuell frågestund (drop-in) om forskningsdata

Den 9 september håller SND en frågestund med deras domänspecialister, öppna för alla forskare.

Tid: On 2020-09-09 kl 13.00 - 15.00

Plats: Zoom

Svensk nationell datatjänst (SND) är en forskningsinfrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet och ett konsortium av nio svenska lärosäten. SND:s syfte är att erbjuda tjänster och kompetens som kan hjälpa forskare vid svenska lärosäten att hantera forskningsdata och göra dem tillgängliga och synliga. Domänspecialister på SND är en nationell resurs med uppgift att stötta forskare och andra som arbetar med forskningsdata vid lärosäten och forskande myndigheter. SND välkomnar nu forskare och andra som jobbar med forskningsdata på svenska lärosäten till en öppen frågestund med SND:s domänspecialister. Vi kommer att ta emot och besvara alla frågor om forskningsdatahantering och öppen tillgång till data. Ta gärna med egna aktuella frågor. Det finns möjlighet att diskutera enskilt med den domänspecialist som kan området bäst.

Vill du delta på frågestunden? Mejla researchdata@kth.se  för att få länk till Zoom.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-09-09