Zoomworkshop om DMP

Välkommen till en workshop i zoom om datahanteringsplaner.

Tid: Fr 2020-05-22 kl 13.00 - 14.00

Plats: Online via Zoom

En datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP) är nödvändig för att beskriva hur data hanteras under ett forskningsprojekt och därefter. De flesta externa parter för forskningsfinansiering (t.ex. VR, H2020) kräver att universitet och forskare tillhandahåller planer för att hantera data och forskningsresultat när de ansöker om medel.

Välkommen att lära dig mer på en demo/workshop av DMP-onlineverktyget och få praktiskt stöd för hur du skapar en datahanteringsplan.

Mer information kommer på DMP-online i maj: dmp.kth.se/

Kontaktpersoner:

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-04-29