Till innehåll på sidan

Årlig Bibliometrisk Uppföljning (ÅBU) 2021 är nu lanserad

Publicerad 2021-12-13

ÅBU är en del i KTH:s löpande uppföljnings- och kvalitetsarbete, och kan ge en bild av genomslaget för KTH:s forskning. Det ger även insikt i hur forskningen ser ut på KTH, samt hur forskningen samverkar med övriga samhället.

Denna version av ÅBU täcker publiceringsåren 2014–2020 och innehåller bland annat information om publiceringsvolym, citeringsgenomslag och sampublicering. Jämfört med tidigare versioner av ÅBU:n så finns nu viss information kring sampublicerande organisationer och länder, open access-information, länking till altmetricsresultat samt dataunderlag även från Scopus.

Du når ÅBU:n via Annual Bibliometric Monitoring (ABM)  (publikt gränssnitt).

Du kan också gå till ABM bakom KTH-inloggning  för att komma åt underliggande data. Loggar du in med ditt KTH-konto kan du även se sin personliga sida.

Skärmdump från ABM
Här visas nyckelsiffror från ÅBU:n. Fler siffror nås via webben.

Notera även att det finns en alternativ, personalbaserad variant av ÅBU:n, som finns tillgänglig via KTH Author-based ABM . På denna sida så kan man även se resultat på avdelningsnivå, men med en annan form av urval än den vanliga ÅBU:n (den som primärt används i KTH:s uppföljning).

Nätverksgrafik från ABM
Du kan utforska via gränssnittet i KTH Author-based ABM, exempelvis exempelvis som en nätverksvisualisering.

Syftet med ÅBU är att underlätta uppföljningen och förståelsen av KTH:s forskning. Ett mål med ÅBU är även att den på sikt kan bidra till att öka genomslaget för KTH:s forskning. ÅBU bygger främst på data från DiVA och Bibmet (KTH:s bibliometridatabas) och resultat presenteras för hela KTH samt på skol-, institutions-och individnivå. 

Läs mer om Bibliometri på KTH .

Vid frågor kontakta gärna Bibliometrigruppen via e-post biblioteket@kth.se

ABE-skolan begrundar sitt ÅBU-resultat

Vice skolchef Mats Wilhelmsson har tittat på ABE-skolans resultat. 

– När man tittar på statistiken för citeringar så ligger vi bra till, men något lägre än snittet på KTH. En förklaring som vi ser är att skolans forskning ofta publiceras nyare tidskrifter som inte alltid finns med i Web of Science eller Scopus. Vi är t.ex. ofta publicerade i Sustainability, som har ett stort samhällsgenomslag men kanske inte är inte lika akademiskt meritande. Vi är bra på att hitta de publikationer som är viktiga våra ämnesområden.

Läs hela artikeln om ABE-skolans resultat

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-12-13