Beyond Efficiency öppnar i Biblioteket

Publicerad 2019-10-29

I utställningen Beyond Efficiency undersöker en tvärvetenskaplig forskargrupp hur designen av våra saker och miljöer påverkar hur hållbara liv vi lever.

Design används för att utmana vår vardag idag och hitta andra sätt att leva som skulle kunna vara mer långsiktigt hållbara.

Genom konkreta designförslag på saker och miljöer undersöks alternativ där vi i högre grad kan uppmuntras att leva hållbart utifrån hur vi producerar, använder och relaterar till energi i vardagen.

Utställningen pågår fram till 31 januari.