Biblioteket tar hand om all öppen publicering

Publicerad 2019-12-18

Från den 1 januari 2020 kan KTH:s forskare publicera nästan allt öppet tillgängligt, utan extra kostnader och administration – det tar biblioteket hand om.

Det har nu beslutats att KTH Biblioteket hanterar KTH:s kostnader för öppen publicering, även hos mindre förlag, vilket betyder att den enskilda forskaren och skolan slipper hantera fakturor och direkta kostnader framöver. Med de nya stora avtalen som ingåtts med förlag som Elsevier och Wiley innebär det att majoriteten av all publicering kommer bli öppet tillgänglig.

De nya publiceringsavtalen innebär bland annat:

  • mer öppen publicering och större möjlighet till spridning av forskningsresultat
  • jämnare fördelning av kostnader inom KTH
  • minskad administration för KTH:s forskare och skolor

Under början av nästa år kommer biblioteket att besöka alla skolor och berätta mer om de nya publiceringsavtalen.

Om du har några frågor innan dess är du välkommen att kontakta: biblioteket@kth.se

Här kan du läsa mer om att publicera open access

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-12-18