Till innehåll på sidan

Bibliotekets tjänster och service

Publicerad 2020-05-12

När KTH:s lokaler håller stängt vill vi särskilt påminna om allt det stöd och den service som KTH Biblioteket kan erbjuda. Förutom att alla digitala resurser fungerar som vanligt har vi också utökat våra tjänster och våra digitala öppettider.

Vi finns på plats för att hjälpa till varje vardag mellan klockan 9.00–16.00.

Mejl: biblioteket@kth.se

Telefon: 08-790 70 88

Chatt på: www.kth.se/biblioteket

Bra att veta när KTH:s lokaler håller stängt

Insticksprogrammet Lean Library gör det lättare att komma åt bibliotekets abonnerade e-resurser hemifrån. Läs mer om Lean Library

Till den 30 juni har alla på KTH tillgång till över 460 onlinekurser från IEEE. Läs mer om IEEE

Artiklar som inte finns bland bibliotekets e-resurser kan ofta fås via Get-it-now. Artikeln levereras då som pdf inom ett par timmar och biblioteket står för kostnaden. Går det att beställa artikeln via Get-it-now ser du en sådan länk när du söker i bibliotekets söktjänst Primo .

För närvarande köper biblioteket i huvudsak in elektroniskt material, i enstaka fall går det även att få tryckt material. Skicka in ditt önskemål via formuläret  så gör vi vårt bästa för att hitta det du söker.

Öppet tillgängliga artiklar (som inte kräver prenumeration) kan nås med hjälp av olika insticksprogram. Läs mer om vägar till öppet tillgängliga artiklar

Har du brådskande behov av att komma åt våra tryckta samlingar försöker vi hjälpa till efter bästa förmåga. Hör av dig med dina önskemål via chatt eller e-post.

Service till studenter

På bibliotekets webbplats kan studenter boka onlinehandledning  i exempelvis referenshantering, informationssökning och akademiskt skrivande. De går också bra att boka talboksintroduktion online .

Biblioteket ger flera seminarier och workshops via Zoom som är öppna för alla intresserade. Besök kth.se/biblioteket/kalender  för att se alla kommande tillfällen.

Service till forskare och anställda

Lärare kan boka undervisning  för sina studenter i att hitta, värdera, samla och använda vetenskaplig information. All undervisning hålls online.

KTH Biblioteket svarar gärna på frågor som rör exempelvis DiVA, vetenskaplig publicering, spikning och Open Access till alla som mejlar biblioteket@kth.se .

Den som behöver ett ISBN kan själv beställa det på vår webbsida: Beställning av ISBN

En ny version av Årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU) har nyligen lanserats som erbjuder bättre visualisering och även ett antal nya indikatorer. Sök i Bibliometric Analytics for KTH
Syftet med ÅBU är att förbättra förståelsen kring den forskning som KTH publicerar, med större genomslag som ett av målen. Resultaten från ÅBU används även i KTH:s kvalitetssystem.

Om det finns det något annat du vill ha hjälp med, hör gärna av dig!

Välkomna till KTH Biblioteket!

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-05-12