Till innehåll på sidan

Bibliotekets verksamhetsberättelse för 2021 är nu publicerad

Publicerad 2022-04-27

Nu är KTH Bibliotekets verksamhetsberättelse för 2021 publicerad på webben.

Omslag verksamhetsberättelse

Vi vill genom axplock ur verksamheten visa vad biblioteket har bidragit med till KTH:s utbildning och forskning och visa på bredden av bibliotekets verksamhet med förhoppningen att våra tjänster och vår kompetens kommer fler till del.

Läs KTH Bibliotekets verksamhetsberättelse 2021

Under 2021 har KTH Biblioteket medverkat till att:

  • 75 procent av KTH:s publicerade forskning är nu öppen för alla (open access)
  • Nästan 4700 poster laddades upp i vår publiceringsdatabas DiVA
  • Biblioteket svarade på 670 chattar och 2500 mailärenden
  • 2971 studenter fick undervisning under 245 undervisningstimmar
  • Över 300 personer gav klimatlöften
  • 4,5 miljoner nerladdade artiklar, e-böcker, med mera

 
 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-04-27