Till innehåll på sidan

Det fysiska biblioteket i Kista flyttar till huvudbiblioteket

Publicerad 2022-09-22

Under våren 2023 flyttar det fysiska biblioteket i Kista till huvudbiblioteket på KTH Campus.

Orsaken är att användningen av det fysiska biblioteket i Kista har minskat med få besök och frågor per dag. Detta sammanföll med att Skolan för elektronik och datavetenskap (EECS) är på gång att utveckla campus Kista och det finns planer att använda bibliotekslokalen till andra verksamheter.

De ämnen som boksamlingen på biblioteket i Kista täcker in passar bra att ha i elektroniskt format då det är viktigt att kunna erbjuda de senast utgivna upplagorna. KTH Biblioteket har kompletterat sina elektroniska samlingar och kommer fortsätta att hålla dessa uppdaterade. De fysiska böckerna flyttas från Kista till huvudbiblioteket.

Under pandemin har KTH Biblioteket utvecklat de digitala tjänsterna och kan erbjuda handledning och seminarier digitalt. Det går att få support via chatt, telefon och e-post. KTH Biblioteket kommer även i fortsättningen att vara med och undervisa inom programmen på plats i Kista.

En arbetsgrupp med studenter och lärare från skolan för elektronik och datavetenskap samt representanter från KTH Biblioteket kommer arbeta tillsammans och se över så att allas behov tillgodoses. Man kommer också att hitta fler områden för samarbeten mellan skolan och biblioteket.

Biblioteket i Kista håller öppet till och med 16 januari 2023. Under vårterminen ska lokalerna användas som studiemiljö för att sedan stängas för renovering under sommaren.
 

Information från Skolan för elektronik och datavetenskap (EECS)

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-09-22