Hur har uppsägningen av avtalet med Elsevier påverkat dig?

Publicerad 2019-01-10

Nu har ett halvår gått sedan svenska lärosäten och myndigheter sade upp avtalet med Elsevier 30 juni 2018 .

Hur har detta påverkat dig?

Var vänlig svara på denna enkät gjord på uppdrag av Kungliga Biblioteket. Enkäten består av 12 frågor och beräknas ta fem minuter. Mer information finns i enkäten.

Besvara enkäten

Utvärderingen av enkäten ska ligga till grund för fortsatta förhandlingar med Elsevier och andra förlag och användas i strategiska diskussioner med lärosätesledningar, forskningsfinansiärer och företrädare från utbildningsdepartementet kring framtida affärsmodeller för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Enkäten kommer vara öppen till och med 19-02-01.

Innehållsansvarig:ask-kthb@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-01-10