KTH Biblioteket kan nu erbjuda IMechE Journals

Publicerad 2019-05-02

IMechE Journals täcker alla aspekter av maskinteknik från 1847 till idag.

Var och en av de 18 tidskrifterna fokuserar på ett specifikt område för att kunna erbjuda en fördjupning av ämnena.

Varje tidskrift har sin egen internationella redaktionskommitté med ledande ingenjörer inom sitt område. Samlingen har gett ett unikt bidrag till kunskap i över 160 år.

Här kan du läsa mer om IMechE Journals

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-05-02