KTH och finansiärer delar på kostnader för öppet tillgänglig publicering

Publicerad 2019-06-25

I ett nytt pilotavtal kommer Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova finansierar 50 procent av kostnaden för publicering i Springer Natures helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Detta är det första avtalet i sitt slag som förlaget tecknar med ett bibliotekskonsortium. 

Utöver de fyra forskningsfinansiärerna har 31 av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer, däribland KTH Biblioteket, valt att gå med i avtalet som löper 15 juli 2019 – 31 december 2021.

Detta betyder att KTH’s forskare kan publicera sig i 576 av Springer Natures tidskrifter – bland annat Nature Communications och Scientific Reports, där antalet artiklar av svenska forskare har ökat stort den senaste tiden.

Att Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova nu står för halva kostnaden ligger i linje med Kungliga Bibliotekets rekommendationer för öppen tillgång.

Läs hela pressmeddelandet från Kungliga Biblioteket

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-06-25