Kungliga biblioteket i öppet brev om omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Publicerad 2018-02-13

Från 2017 har Kungliga biblioteket (KB) ett regeringsuppdrag för nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. På OpenAccess.se skriver KB att de har noterat ett par vanliga missförstånd om vad omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem innebär. De publicerar därför ett öppet brev där de vill reda ut dessa missförstånd och samtidigt synliggöra en av de största utmaningarna.

Läs hela brevet på Openaccess.se

Knappar med Open Access logotyp i en påse.
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2018-02-13