Mediearkivet åter tillgängligt

Publicerad 2016-04-11

Översynen av e-resurser i slutet på förra året ledde till uppsägningar av ett antal avtal, däribland Mediearkivet. Efter önskemål och finansiering från KIR (Kommunikation och Internationella Relationer) har vi nu återupptagit denna resurs.

Mediearkivet är ett researcharkiv som innehåller artiklar från över 700 svenska tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Digitala pdf-kopior av originalartiklarna görs tillgängliga i arkivet samma dag som utgivning.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2016-04-11