Nu kommer du åt alla SIS-standarder

Publicerad 2019-02-15

KTH Biblioteket kan nu erbjuda tillgång till samtliga SIS-standarder via e-plattformen SIS e-nav.

Precis som tidigare har vi också ett antal ISO, SEK samt IEC-standarder med utrymme att lägga till fler vid behov. Vi har även tillgång till bygghandledningar under rubriken e-böcker.

Vår ökade tillgång till SIS-standarder i kombination med de standarder vi har från IEEE och ASTM innebär att forskare, studenter och övriga anställda på KTH nu har en mycket god tillgång till standarder.

SIS-standarder är sökbara på plattformen SIS e-nav som du hittar via databaslistan eller söker upp i Primo. Standarder från ASTM och IEEE är sökbara direkt i Primo eller via respektive plattform.

SIS e-nav

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-02-15