Ny rapport om Open Access-publicering på KTH

Publicerad 2016-01-22

Publiceringens Infrastruktur (PI) har tagit fram en rapport som visar statistik över KTH:s Open Access-publicering. Rapporten visar hur stor andel av de publikationer som KTH producerade under 2011-2014, som är fritt tillgängliga. Framöver kommer en rapport släppas årligen. Nästa kommer hösten 2016.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2016-01-22