Open Access Week

Publicerad 2016-10-20

Nu är det åter dags för den årligt återkommande Open Access Week, 24-30 oktober. Biblioteket uppmärksammar det genom att sätta upp pop up-diskar där vi visar forskare hur de kan göra sina forskningsartiklar fritt tillgängliga.

Open Access-veckan är ett initiativ startat av SPARC, the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. Årets tema är  . Open Access innebär att forskningsresultat publiceras fritt tillgängligt på internet, något som blir allt viktigare i takt med att fler forskningsfinansiärer idag kräver att forskningen de finansierar ska publiceras fritt tillgängligt. KTH:s för vetenskaplig publicering gör gällande att forskare vid KTH ska sträva efter att publicera sig Open Access. Fritt tillgängliga forskningsresultat sprids snabbare, får större genomslagskraft och påskyndar vetenskapliga framsteg vilket innebär fördelar både för forskare och för samhället.

I år uppmärksammar KTH Biblioteket Open Access-veckan genom att visa KTH:s forskare hur de kan göra sina forskningsartiklar fritt tillgängliga genom KTH:s vetenskapliga arkiv DiVA eller på annat sätt.

Tid och plats

Tisdag 25 oktober kl. 11:00-13:00, Sing-sing Lindstedtsvägen 30 plan 2.

Onsdag 26 oktober kl. 11:00-13:00, Brinellvägen 68.

Kontakt:  pi@ece.kth.se

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2016-10-20