Översyn av e-resurser

Publicerad 2016-01-07

Mediakostnaderna för universitets- och högskolebiblioteken har både nationellt och internationellt visat en starkt uppåtgående trend under åren 2014 och 2015.  

ECE-skolan har vidtagit åtgärder för detta och ökat budgeten för 2016 för att komma till rätta med det underskott som uppstått under 2015. Detta har orsakats av tre huvudfaktorer: prisökningar, den försvagade svenska kronan samt engångsköp som KTHB genomfört av framförallt Springers och Elseviers e-resurser. Dessa har varit mycket efterfrågade inom KTH och ska ses som långsiktiga investeringar för forskning och utbildning vid lärosätet.

En översyn har dock behövt göras av befintliga resurser och KTHB har sagt upp omkring 50 avtal med förlag och leverantörer. Strategin har varit att så långt som möjligt behålla fulltextresurser med vetenskapligt innehåll. Som underlag för besluten har KTHB analyserat användarstatistik, innehåll samt resurstyp. Det har också skapats ett utrymme för nybeställningar och för att kunna återuppta resurser som visar sig vara nödvändiga.

Förfrågningar och övriga synpunkter skickas till biblioteket@kth.se  där de mottages av enhetschef för Mediainköp Cecilia Heyman Widmark.
 

Avbeställda databaser

Byggtermbanken
F1000 Prime
GlobalGrant
IEG Webinar
Infotorg Företag
Inspec
Kompass (Easy Business Online)
Retriever Business
SpringerMaterials
SpringerProtocols
Thomson Innovation (fr.o.m. 2016-05-23)
Ulrichweb
UR access

Avbeställda e-bokspaket och e-boksserier

AccessEngineering
AccessScience
Alexander Street Press
CRC Engnetbase
CRC Environetbase
CRC Mathnetbase
Ebrary Academic Complete
Emerald eBooks
Encylopaedia Britannica Online
Knovel
Nationalencyklopedin
Oxford English Dictionary
Safari Tech Complete
SAGE Research Methods

Avbeställda tidskriftspaket

Annual Reviews Sciences Collection
AsienPortalen (fr.o.m. 2016-06-30)
Cambridge Journals Online
De Gruyter (Holzforschung köps separat)
IEEE MIT Press Journals Library
ImechE
Inderscience
Informa Health Care Journals
IOS Press tidskrifter
ISPG
Mary Ann Liebert
MRS Online Proceedings
NBER (fr.o.m. 2016-05-30)
OECD iLibrary (IEA Statistics)
Optics Infobase (Tre av tidskrifterna köps separat: Applied Optics, Applied Spectroscopy, Optics Letters)
ScienceDirect Titles outside Freedom Collection

Avbeställda tjänster

BrowZine

Avbeställda tidskrifter (se separat pdf)

Avbeställda tidskrifter 2016 (pdf 82 kB)

 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2016-01-07