Så här får du tag på artiklar från Elsevier

Publicerad 2018-07-02

Som tidigare meddelats har de svenska forskningsbiblioteken sagt upp avtalet med Elsevier eftersom förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.

Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp

Hur påverkas jag av det uppsagda Elsevieravtalet?

  • Vi kommer fortsätta att ha tillgång till tidskriftsartiklar publicerade fram till och med 30 juni 2018. Det är endast tidskriftsartiklar publicerade efter detta datum som vi inte kommer ha direkt access till.
  • Vi kommer fortfarande ha tillgång till Elseviers e-böcker och databaser.
  • Det går fortfarande att publicera sig i Elseviers tidskrifter.

Hur kommer jag åt artiklar från Elsevier som är publicerade efter sista juni 2018?

Sök med hjälp av insticksprogram, arkiv och söktjänster

I många fall kan prenumererade artiklar (med betalad tillgång) finnas fritt och öppet tillgängliga i manuskriptversioner, antingen som ett pre-print (den version som inte har genomgått peer-review) eller som ett post-print (den version av manuskriptet som har genomgått peer-review med i princip samma formuleringar som den publicerade artikeln men med en annan layout).

Du kan ladda ned och använda dig av olika insticksprogram i webbläsaren för att hitta öppet tillgängliga artiklar.

Du kan även använda dig av vetenskapliga arkiv och söktjänster.

Se Kungliga Bibliotekets informationssida

Kontakta artikelns författare eller andra forskare

Forskare får dela artiklar som inte är öppet tillgängliga med varandra om detta är tillåtet enligt avtal med det aktuella förlaget (scholarly sharing). För att kontrollera ett förlags eller en tidskrifts villkor kan du söka i SHERPA/RoMEO

Om du använder insticksprogrammet Open Access Button  kan denna tjänst hjälpa dig att förmedla en förfrågan till en artikelförfattare om att deponera en låst artikel i ett öppet vetenskapligt arkiv.

Det finns även sociala plattformar för forskare, exempelvis ResearchGate  och Academia.edu .

Kontakta biblioteket

Om artikeln som du behöver inte finns öppet tillgängligt kan du beställa den via biblioteket.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2018-07-02