Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp

Publicerad 2018-05-16

Efter 20 år säger de svenska forskningsbiblioteken, däribland KTH, upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.

Under våren har Sveriges universitet och högskolor inom ramen för Bibsamkonsortiet som samordnas av Kungliga Biblioteket försökt få till ett nytt avtal med Elsevier. Förhandlingspositionerna har varit låsta och därför har konsortiet sagt upp det pågående avtalet från och med den 30 juni 2018.

Hela konsortiet omfattar 120 MSEK och 2017 betalade KTH cirka 12 MSEK för avtalet. I flertalet av tidskrifterna går det också att betala för öppen publicering vilket KTH har gjort för ytterligare flera miljoner. För att hejda den snabba kostnadsökningen och för att stödja principen om öppen tillgång till vetenskapligt material via open access så har konsortiet drivit krav där avtalet ska omfatta såväl kostnad för läsning som artiklar för öppen publicering.

Sveriges universitets- och högskolerektorer står bakom beslutet att säga upp avtalet med Elsevier. Det är orimligt att universiteten som står för forskningen, skriver artiklarna och granskar innehållet dessutom ska betala höga kostnader för tillgången till artiklarna. Sverige går nu därför samma väg som Tyskland som också sagt upp sitt avtal med Elsevier och flera andra europeiska länder diskuterar frågan intensivt. 1

KTH kommer att ha tillgång till redan publicerade artiklar mellan januari 1995 och 30 juni 2018 enligt villkor i pågående avtal. KTH har dessutom köpt arkivrättigheter längre bak i tiden till många av Elseviers titlar. Elsevier har aviserat att de kommer att stänga av accessen till innehåll som publiceras efter den tidsperioden. Det går givetvis fortfarande att publicera sig i Elseviers tidskrifter och vi kommer fortfarande ha tillgång till Elseviers e-böcker samt databaser som Scopus.

KTH Biblioteket kommer att sprida information om alternativa möjligheter att nå artiklar från Elseviers tidskrifter.

För mer detaljer se Kungliga bibliotekets information .

Maria Haglund, Överbibliotekarie

För frågor kontakta biblioteket: biblioteket@kth.se

1  For Europe’s open-access drive escalates as university stand-offs spread. Nature 557, 479-480 (2018)

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2018-05-16