Var med i fokusgrupp och få en biobiljett

Publicerad 2019-09-27

Vi vill veta vad du som student behöver stöd och hjälp med under studierna.

Därför vill vi intervjua några av er nya och gamla studenter. Frågorna kommer handla om vilken typ av stöd du skulle vilja ha (utöver den schemalagda utbildningen) och på vilket sätt du skulle vilja ha den (föreläsningar, seminarier, handledning).

Vi kommer att anteckna det som kommer upp i intervjuerna, men inte spela in något. Materialet ska endast användas för att vi ska kunna utveckla vår stödverksamhet. Som tack får du en biobiljett!
 

Intervjuerna kommer att ske i fokusgrupper med fyra personer per grupp i KTH entrébyggnaden. För att få ett så brett urval som möjligt kommer vi välja studenter från olika program och nivåer. Vi kommer att kontakta dig med mer information om du är en av dem som blir utvald till att vara med.

Den 16 oktober klockan 9-10
Intresseanmälan

Den 16 oktober klockan 10-11 (OBS! På engelska)
Intresseanmälan

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-09-27