Våra bibliotek byter namn

Publicerad 2017-12-22

Från och med 2018 kommer vi att förändra hur vi benämner våra bibliotek. Utgångspunkten är att KTH Biblioteket är ett bibliotek med verksamhet på flera campus.

När vi behöver specificera vilken plats vi syftar på kommer vi att använda:

KTH Biblioteket, Huvudbiblioteket
KTH Biblioteket, Kista
KTH Biblioteket, Flemingsberg
KTH Biblioteket, Södertälje

Under en övergångsperiod kan de gamla namnen Flemingbiblioteket, Electrumbiblioteket och Telgebiblioteket synas parallellt med de nya namnen.

Förhoppningsvis leder ändringen till att det blir tydligare och enklare att förstå var KTH Biblioteket har olika delar av sin verksamhet.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2017-12-22