Ytterligare ett sätt att nå artiklar från Elsevier

Publicerad 2018-09-11

Nu kan du få tillgång till de senaste artiklarna från Elsevier genom beställning från CCC Get it Now.

CCC Get It Now är en beställningstjänst för artikelkopior i digital form. Leveranstiden för en artikel är ca 15-20 minuter och den skickas direkt till din KTH e-post. Tjänsten är implementerad på samma sätt som länkar till fulltexter, d.v.s. som en länk i Primo eller via KTH-ikonen i externa tjänster som Scopus, Web Of Science eller ScienceDirect.

KTH har som tidigare meddelats inte fulltext-tillgång till tidskrifter från Elsevier publicerade efter den 30 juni 2018. Detta som ett led i omställningen till ett öppet publiceringslandskap .

Andra sätt att nå Elseviers eller andra artiklar som biblioteket inte har tillgång till är t.ex. att

Se även vår tidigare nyhet om Så här får du tag på artiklar från Elsevier .

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2018-09-11