Till innehåll på sidan

Årlig bibliometrisk uppföljning

I den årliga bibliometriska uppföljningen (ÅBU) finner du statistik om publicering, citeringar och sampublicering vid KTH.

ÅBU – Årlig bibliometrisk uppföljning

Årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU) 2022 är nu lanserad

Varje år runt december sammanställer KTH Biblioteket den årliga bibliometriska uppföljningen (ÅBU) för det gångna året. 

Läs mer om ÅBU 2022

ÅBU är en webbtjänst för att ta ut bibliometrisk statistik för KTH, KTH:s skolor, institutioner och forskare. Om du loggar in med KTH-inloggningen kan du få fram mer detaljerad statistik.

Vad är syftet med ÅBU?

KTH:s utvecklingsplan anger vikten av att KTH:s forskning skapar genomslag, både inom forskarsamhället men även att den ger ett bredare samhällsgenomslag. Betydelsen av samverkan med samhället i allmänhet, näringsliv samt i internationella forskningsnätverk betonas också. ÅBU används som del i den löpande uppföljningen för att förstå hur verksamheten bidrar till dessa mål. Material från ÅBU finns även med som underlag i KTH:s återkommande forskningsutvärderingar
(RAE, Research Assessment Exercise), och följs upp i skoldialogerna.

Organisatoriska nivåer

ÅBU finns på olika nivåer, för KTH totalt, skolor, avdelningar och enskilda forskare. Resultat för skolor och avdelningar är öppna, men för att se den individuella ÅBU:n måste man logga in. Sammanställningen är likadan på alla nivåer.

Vilka publikationer inkluderas i ÅBU?

Endast registrerade publikationer i DiVA som forskare har publicerat under sin tid på KTH inkluderas. Endast KTH-affilierade publikationer beaktas.

Kontakta Bibliometrigruppen

 Kontakta oss gärna om du har frågor om bibliometri eller behöver hjälp med bibliometriska analyser.

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-02-15