Till innehåll på sidan

Bibliometri

Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata och används som en integrerad del av KTH:s kvalitetsarbete. Bibliometrisk data ger också input till de olika rankningar som utförs på internationell nivå, och är på så vis ett viktigt instrument för KTH:s relevans i omvärlden.

Gå direkt till ÅBU (Årlig bibliometrisk uppföljning)

KTH Biblioteket utför bibliometriska analyser  på uppdrag av KTH:s ledning, men vi kan också ta fram skräddarsydda analyser utifrån just dina frågeställningar, vare sig du arbetar i KTH:s ledning eller praktiskt med forskning. Är du nyfiken, kontakta oss så diskuterar vi med dig vad du behöver veta och ger förslag på vad för slags analys vi kan ta fram åt dig.

Vad är bibliometri?

Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata. Bland annat mäts och undersöks antalet publicerade vetenskapliga artiklar, citeringar, ämnesområden och sampublicerande författare/organisationer. Vanliga användningsområden för bibliometriska analyser är uppföljning av publiceringsaktivitet och stöd för framtida publiceringsstrategi.

Bibliometri på KTH

Årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU) 2022 är nu lanserad

Varje år runt december sammanställer KTH Biblioteket den årliga bibliometriska uppföljningen (ÅBU) för det gångna året. 

Läs mer om ÅBU 2022

Det finns många olika användningsområden för bibliometri på KTH, och bibliotekets Bibliometrigrupp kan hjälpa dig att ta fram frågeställningar eller resultat beroende av vad du behöver veta. Det kan exempelvis handla om att KTH:s ledning behöver ta strategiska beslut kring skolors publicering, eller få en förståelse för hur KTH:s forskning sprids nationellt och internationellt. Denna kunskap kan ge viktiga nycklar i att utveckla verksamheten på olika nivåer.

Bibliometriska analyser kan också användas av den enskilde forskaren som vill förstå hur just sin egen forskning sprids. Vill du som är forskare ha hjälp att tolka bibliometri, kontakta oss så hjälper vi dig!

Stöd och tjänster för bibliometri

Bibliometrigruppen ger stöd och service för många olika tjänster. Dessa är ett par av de som vi arbetar mest med:

  • ÅBU – Årlig bibliometrisk uppföljning
    En webbtjänst för att ta ut bibliometrisk statistik för KTH, KTH:s skolor, avdelningar och forskare. Om du loggar in med KTH-inloggningen får du möjlighet att få ut mer detaljerad statistik. Här kan du läsa mer om vad ÅBU:n är och hur den fungerar .
  • Bibliometrisk indikator för medelsfördelning.
  • Indikatorer till KTH:s indikatorrapport.
  • Bibliometriska analyser på uppdrag av KTH:s ledning, bland annat sampublicerings- och benchmarkinganalyser.
  • Externa analyser för andra lärosäten och institut.

Är du intresserad av analyser eller vill beställa en analys? Här finns mer information om hur du beställer analyser .

Bibliometridatabasen Bibmet

Bibliometridatabasen på KTH, Bibmet, innehåller publikations- och citeringsdata från Web of Science, publikationsdatabasen DiVA, KTH-publikationer från Scopus och Unpaywall. I Bibmet bearbetas och kombineras data, normerade citeringsindikatorer beräknas med och utan självciteringar, adresser granskas och unifieras. Bearbetningen möjliggör avancerade bibliometriska analyser av hög kvalitet. I Bibmet förekommer även klassificering genom klustring av publikationer baserat på citeringslänkar.

Bibmet används internt av Bibliometrigruppen på biblioteket, och är den databas som ligger till grund för de bibliometriska analyser man kan få ut i systemet Årlig bibliometrisk uppföljning (ÅBU).

Altmetri – ett annat sätt att mäta forskningsgenomslag

Ett annat sätt att mäta publikationsgenomslag är genom altmetri, alltså hur forskning når ut i nyheter, sociala medier och andra kanaler utanför den traditionellt vetenskapliga sfären.

Läs mer på sidan Altmetri - så sprids din forskning

För frågor om bibliometri, altmetri och rankning  så kan du alltid vända dig till våra experter som jobbar på biblioteket. 

Kontakta Bibliometrigruppen

 Kontakta oss gärna om du har frågor om bibliometri eller behöver hjälp med bibliometriska analyser.

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Vi som arbetar med bibliometri

De 10 senaste publikationerna av Bibliometrigruppen

[2]
Q. Wang och T. Jeppsson, "Identifying benchmark units for research management and evaluation," Scientometrics, vol. 127, no. 12, s. 7557-7574, 2022.
[3]
G. Dubus och M. Fathli, "Open Access publishing at the KTH Royal Institute of Technology : Statistics for 2011–2020," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-LIB, 2022:1, 2022.
[4]
M. Bazzi, G. Dubus och M. Fathli, "Open Access publishing at the KTH Royal Institute of Technology : Statistics for 2011-2021," KTH Royal Institute of Technology, TRITA-LIB, 2022:2, 2022.
[6]
Q. Wang och T. Jeppsson, "A bibliometric strategy for identifying benchmark research units," i 18th International Conference on Scientometrics and Informetrics” (ISSI2021), 2021, s. 1229-1234.
[7]
G. Dubus, M. Fathli och G. Hamrin, "Open Access publishing at the KTH Royal Institute of Technology : Statistics for 2011-2019," KTH Royal Institute of Technology, 2021.
[9]
C. Colliander och P. Ahlgren, "Comparison of publication-level approaches to ex-post citation normalization," Scientometrics, vol. 120, no. 1, s. 283-300, 2019.
[11]
J. Ding et al., "How does author ethnic diversity affect scientific impact? : A study of nanoscience and nanotechnology," i 17th International Conference on Scientometrics and Informetrics, ISSI 2019 - Proceedings, 2019, s. 2606-2607.
[12]
T. Yue et al., "A comparison of citation disciplinary structure in science between the G7 countries and the BRICS countries," Journal of Data and Information Science, vol. 3, no. 3, s. 14-30, 2018.
[13]
J. Ding et al., "Disciplinary structures in Nature, Science and PNAS : journal and country levels," Scientometrics, vol. 116, no. 3, s. 1817-1852, 2018.
[14]
P. Ahlgren, C. Colliander och P. Sjögårde, "Exploring the relation between referencing practices and citation impact : A large-scale study based on Web of Science data," Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 69, no. 5, s. 728-743, 2018.
[15]
P. Sjögårde och P. Ahlgren, "Granularity of algorithmically constructed publication-level classifications of research publications : Identification of topics," Journal of Informetrics, vol. 12, no. 1, s. 133-152, 2018.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-02-23