Till innehåll på sidan

Bibliometri och rankning

Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata och används som en integrerad del av KTH:s kvalitetsarbete. Bibliometrisk data ger också input till de olika rankningar som utförs på internationell nivå, och är på så vis ett viktigt instrument för KTH:s relevans i omvärlden.

KTH Biblioteket utför bibliometriska analyser på uppdrag av KTH:s ledning. Vi hanterar och administrerar även KTH:s interna arbete med rankning. Läs mer på sidorna Rankningsplacering för KTH  och Rankning .

Altmetri – ett annat sätt att mäta forskningsgenomslag

Ett annat sätt att mäta publikationsgenomslag är genom altmetri, alltså hur forskning når ut i nyheter, sociala medier och andra kanaler utanför den traditionellt vetenskapliga sfären.

Läs mer på sidan Altmetri - så sprids din forskning

För frågor om bibliometri, altmetri och rankning så kan du alltid vända dig till våra experter som jobbar på biblioteket.

Personer som samtalar

Kontakta Bibliometrigruppen

Kontakta oss gärna om du har frågor om bibliometri eller behöver hjälp med bibliometriska analyser.

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2022-04-07