Till innehåll på sidan

Bibliometri på KTH

Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata. Bland annat mäts och undersöks antalet publicerade vetenskapliga artiklar, citeringar, ämnesområden och sampublicerande författare/organisationer. Vanliga användningsområden för bibliometriska analyser är uppföljning av publiceringsaktivitet och stöd för framtida publiceringsstrategi.

Bibliometrigruppen 

Bibliometrigruppen ger stöd och service för många olika tjänster. 

  • Årlig bibliometrisk uppföljning  – Bibliometrisk statistik för KTH, KTH:s skolor, avdelningar och forskare.
  • Årlig bibliometrisk uppföljning  – publikt gränssnitt.
  • Bibliometrisk indikator för medelsfördelning.
  • Indikatorer till KTH:s indikatorrapport.
  • Bibliometriska analyser på uppdrag av KTH:s ledning, bland annat sampublicerings- och benchmarkinganalyser.
  • Externa analyser för andra lärosäten och institut.

Här finns mer information om hur du beställer analyser .

Personer som samtalar

Kontakta Bibliometrigruppen

Kontakta oss gärna om du har frågor om bibliometri eller behöver hjälp med bibliometriska analyser.

E-post: biblioteket@kth.se

Fler kontaktuppgifter och öppettider

Vi som jobbar i Bibliometrigruppen