Till innehåll på sidan

Bibliometri på KTH

Bibliometri är statistisk analys av publikationsdata. Bland annat mäts och undersöks antalet publicerade vetenskapliga artiklar, citeringar, ämnesområden och sampublicerande författare/organisationer. Vanliga användningsområden för bibliometriska analyser är uppföljning av publiceringsaktivitet och stöd för framtida publiceringsstrategi.

Bibliometrikerna Qi och Tobias diskuterar med varandra på KTH Biblioteket.

Bibliometrigruppen 

Bibliometrigruppen ger stöd och service för många olika tjänster. 

  • Årlig bibliometrisk uppföljning  – Bibliometrisk statistik för KTH, KTH:s skolor, avdelningar och forskare.
  • Bibliometrisk indikator för medelsfördelning.
  • Indikatorer till KTH:s indikatorrapport.
  • Bibliometriska analyser på uppdrag av KTH:s ledning, bland annat sampublicerings- och benchmarkinganalyser.
  • Externa analyser för andra lärosäten och institut.

Här finns mer information om hur du beställer analyser .

Kontakt

E:post biblioteke​​​​​​​t@kth.se ​​​​​​​, telefonnummer 08-790 70 88