Till innehåll på sidan

Analyser

Kontakta bibliometrigruppen om du behöver hjälp att ta
fram bibliometriska analyser.

Bibliometrigruppen genomför analyser internt för KTH och utför även analyser för andra lärosäten och organisationer verksamma inom forskning. Gruppen utför omfattande analyser med statistiska sammanställningar eller tar fram bibliometriska indikatorvärden för en given uppsättning publikationer.

Kontakt

För beställning av analyser kontakta biblioteket@kth.se

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-06-10