Publikationslistor på profilsidor

KTH har tagit fram ett verktyg för att visa publikationslistor på forskarnas profilsidor. Listorna är baserade på de publikationer som är registrerade i DiVA. För att din publikationslista ska bli synlig på din profilsida måste du först aktivera den.

Detta gör du enligt följande:

  1. Gå till din profil: www.kth.se/social/home/profile/
  2. Klicka på knappen Redigera min profil
  3. Klicka sedan på redigeraknappen för publikationer.
  4. Kontrollera att din publikationslista är korrekt. Listan sorterar olika publikationstyper för sig, samt är indelad i tre sektioner: Refereegranskade, Icke refereegranskade samt Patent.
  5. Du kan dölja enstaka publikationer eller en hel publikationskategori genom att klicka på länken Dölj eller Dölj kategori.
  6. Om du vill lägga till publikationer eller ändra innehållet i posterna loggar du in i DiVA och gör ändringarna där, se nedan.
  7. När du är du nöjd med din lista klickar du på Publicera min publikationslista. Listan visas då på din profilsida. Du kan inte avpublicera listan när du har publicerat den, men du kan dölja enstaka publikationer, eller kategorier av publikationer, enligt ovan. Nästa gång du redigerar din publikationslista behöver du endast trycka på knappen Spara i redigeringsvyn för att dina ändringar ska sparas och bli publika.

Genom att klicka på menyknappen till höger om knappen Spara fäller du ut ytterligare knappar. Se nedan för en beskrivning av hur du använder dessa.

Eftersom publikationerna hämtas från KTH:s publikationsdatabas DiVA, är det viktigt att dina publikationer är korrekt registrerade där. Om en publikation saknas i din publikationslista, kontrollera att den är registrerad i DiVA  och att ditt KTH-id är korrekt angivet. Se Viktigt att tänka på  vid registrering i DiVA.

I publikationslistan visas i DiVA publicerat material grupperat under respektive publikationstyp, medan manuskript och opublicerade artiklar kommer att visas under rubriken Övriga.

Eventuella felaktigheter i listan korrigeras i DiVA. Om du inte har åtkomst till posten i DiVA använd knappen Support för att rapportera önskade ändringar.

Posterna hämtas automatiskt från DiVA en gång per dygn. Detta innebär att när du registrerat en post i DiVA eller uppdaterat en befintlig post, så syns detta i din publikationslista först dagen efter. Du kan dock klicka på Uppdatera från DiVA om du vill uppdatera din publikationslista direkt.

Om en publikation saknas i din publikationslista trots att den är registrerad i DiVA med angivet KTH-id, använd knappen Support för att rapportera detta.

För frågor eller synpunkter rörande din publikationslista, klicka på knappen Support.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-10-08