Verktyg för att söka efter öppet tillgängliga artiklar

Nedanstående verktyg kan vara till hjälp om du letar efter en viss artikel när du inte kan få tag i den publicerade versionen, och vill hitta öppna artiklar.

Unpaywall

Unpaywall är ett insticksprogram till webbläsaren Mozilla Firefox. Efter att du har installerat det dyker en ikon upp på höger sida i din webbläsare om du besöker en artikelreferens. Om det finns en fri version tillgänglig kommer denna ikon att vara grön, annars förblir ikonen grå. Genom att klicka på den gröna ikonen kommer du till den fria versionen. Unpaywall är en tjänst som drivs av Impactstory , en ideell organisation som strävar att göra vetenskaplig forskning mer öppen, tillgänglig och återanvändbar.

Open Access Button

Open Access Button är ett insticksprogram till webbläsaren Mozilla Firefox med vilket du kan kontrollera om det finns en öppen version av en viss artikel. Om du anger din e-postadress kommer Open Access Button att skicka en begäran till författaren om att denna skall göra artikeln öppet tillgänglig på ett lagligt sätt. Open Access Button stöds av SPARC  (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition).

Kopernio

Kopernio är ett insticksprogram till webbläsarna Mozilla Firefox, Google Chrome och Opera. Detta program identifierar öppna versioner av artiklar samt kontrollerar om du har tillgång till materialet genom prenumeration hos ditt bibliotek. Du kan ange användaruppgifter för KTH-proxyservern och informationen sparas i insticksprogrammet för framtida åtkomst. Kopernio ägs av Clarivate Analytics, samma företag som producerar databasen Web of Science samt referenshanteringsprogrammet EndNote.

Lazy Scholar

Lazy Scholar är ett insticksprogram till webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome. Förutom att identifiera öppna versioner av publicerade artiklar redovisar Lazy Scholar även tidskriftsrankning enligt CiteScore (Scopus) och altmetrivärden från Altmetric.com. Lazy Scholar är ett privat initiativ av doktoranden Colby Vorland vid Purdue University, USA.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-04-22