Resurser för studenter

Nedan finns länkar till olika resurser för skriftlig och muntlig kommunikation som kompletterar den service som finns tillgänglig för dig på Centrum för akademiskt skrivande och retorik.

Studenter är även välkomna att skicka e-post till cas@ece.kth.se för önskemål om workshoppar i skrivande och presentationer (t.ex. för era möten i projekt- eller studentgrupper). Teman för workshoppar kan exempelvis vara att designa effektiva visuella hjälpmedel, öva på er presentation (t.ex. projektpresentation, rapportpresentation eller opponeringssamtal) och att lära sig att kommunicera i enlighet med normer och konventioner inom ett specifikt ämnesfält.

KTH:s Språkpolicy

KTH:s riktlinjer för muntlig och skriftlig kommunikation

KTH:s Språkpolicy

Skrivande

Ordlistor

Svenska Akademiens ordböcker

KTH:s svensk-engelska ordbok

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen (UHR)

Rikstermbanken

Svenska datatermgruppen

Interactive Terminology for Europe (IATE)

Grammatik

Svenska Akademiens grammatik (SAG)

Skrivregler och språkråd

Svenska skrivregler (Språkrådet - Institutet för språk och folkminnen)

Myndigheternas skrivregler

Skrivguiden

Frasbanker

Frasbanken med metatext (Karolinska Institutet)

Akademiskt och tekniskt skrivande

Office 365 med stavningskontroll

Scribo - Research Question and Literature Search Tool

How to Write and Present Technical Information

Writing Guidelines for Science and Engineering Students

Online Technical Writing

The Chicago Manual of Style

SWAN - Scientific Writing Assistant

Grammarly

Stava Rex

Thesis Writer

Retorik och muntlig presentation

Uttal

Uttal av ord i Svenska ordböcker

Studieteknik och akademiska studier

Akademiskt läsande och skrivande av Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-10-02