Till innehåll på sidan

Insticksprogrammet Lean Library Access

Lean Library Access är ett insticksprogram som hjälper dig att hitta och komma åt bibliotekets abonnerade e-resurser, som publikationer och söktjänster. Särskilt användbart är tillägget om du sitter utanför campus och därmed inte har automatisk åtkomst till resurserna.

Installera Lean Library Access

Besök webbsidan nedan och klicka på "Download" för den webbläsare som du använder. Följ sedan instruktionerna för att installera. Lean Library Access fungerar för närvarande endast för webbläsare på datorer och inte på mobiltelefoner och surfplattor.

Ladda ner Lean Library Access till din webbläsare här

Hur det funkar

Om du befinner dig utanför campus och exempelvis har sökt fram en artikel på en förlagsplattform som ingår i bibliotekets abonnemang, så kommer tillägget att automatiskt styra om din webbläsare för inlogging med ditt KTH-konto och du kommer sedan åt det abonnerade innehållet:

Åtkomst med hjälp av webbläsartillägget Lean Library Access

Hittar du information om en bok eller artikel när du inte befinner dig på den abonnerade webbplatsen kan Lean Library Access ändå, om möjligt, hänvisa dig till den plats där innehållet finns tillgängligt. Du kan även bli hänvisad till en fritt tillgänglig version av artikeln eller till bibliotekets beställningsformulär för böcker och artiklar:

Hänvisning till en artikel

För viss information och i vissa situationer visas inte poppupprutan automatiskt, exempelvis om det handlar om mindre viktig information eller om du har stängt ner poppupprutan manuellt. Du kan alltid klicka på tilläggets ikon för att se aktuellt meddelande. När tillägget är aktivt är ikonen grönmarkerad:

Ikonen för webbläsartillägget Lean Library Access

Har du frågor om Lean Library Access: Kontakta biblioteket

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-05-31