Till innehåll på sidan

Kom åt elektroniskt material

Som student eller anställd på KTH har du automatiskt tillgång till allt elektroniskt material via biblioteket genom ditt KTH-konto.

Övriga användare är välkomna att besöka något av våra bibliotek. Vi har gästkonton till wifi för din egen dator som kan användas för att nå elektroniskt material.

Kom åt elektroniskt material utanför campus

Så länge du sitter vid en dator som är ansluten till KTH:s nätverk så kommer du åt bibliotekets abonnerade resurser automatisk i och med att du har ett IP-nummer som tillhör KTH.

Om du däremot sitter utanför KTH:s nätverk behöver du logga in via bibliotekets proxyserver för att komma åt elektroniskt material. Detta sker helt automatiskt när du söker fram resurser via bibliotekets webbsidor och söktjänst: du blir du automatiskt omdirigerad för inloggning och åtkomst av e-resurser. För att komma åt e-resurser krävs att du är registrerad som student eller anställd på KTH.

Nedan lite ytterligare tips för dig som sitter utanför KTH:s nätverk.

Kommer du inte åt materialet?

Om du har problem med att komma åt elektroniskt material ber vi dig att felanmäla problemet så att vi kan undersöka vad det beror på och åtgärda det. Beskriv problemet så utförligt som du kan och om du befann dig på eller utanför campus när du försökte nå materialet. Det underlättar om du har möjlighet att skicka med en skärmdump på felmeddelandet.

Felanmäl åtkomst till elektroniskt material

Insticksprogrammet Lean Library Access

Lean Library Access är ett insticksprogram till din webbläsare som hjälper dig att hitta och komma åt bibliotekets abonnerade e-resurser och är särskilt användbart om du sitter utanför Campus.

Läs mer om Lean Library Access

Bokmärke för åtkomst

Detta är en genväg för att ladda om en abonnerad resurs så att du kan komma åt den när du t.ex. sitter hemma.

Dra följande länk till bokmärkesfältet på din webbläsare: KTH Biblioteket proxy . När du befinner dig på en webbplats som du vet att biblioteket abonnerar på så klickar du på bokmärket. Sidan laddas då om via bibliotekets proxyserver och du får tillgång till resursen. 

Direktinloggning med KTH-ID

Somliga e-resurser som biblioteket abonnerar på kan du logga in på direkt ditt KTH-konto. Sådan inloggning finner du ofta under rubriker som "Sign in via your institution" och du får sedan söka fram KTH för att bli skickad till KTH:s inloggningstjänst.

Licensvillkor för e-resurser

KTH Biblioteket skriver avtal med många förlag och leverantörer om tillgång till elektroniska resurser. Det är licensavtalen som bestämmer hur resurserna får användas och dessa villkor måste följas. Om licensvillkoren bryts kan leverantörer, tillfälligt eller permanent, stänga av vår åtkomst.

Nedan ser du vad som normalt är tillåten och ej tillåten användning, men vissa licenser kan innehålla ytterligare villkor. Om du känner dig osäker kan du för en specifik resurs leta upp ”Terms of use” eller motsvarande på dess webbplats. I bibliotekets sökverktyg och länkningstjänst finns ofta en informationsikon i anslutning till länken där du får sammanfattande information av vad som gäller för just den resursen.

Det är normalt tillåtet att

  • Göra ett begränsat antal tryckta eller elektroniska kopior
  • Använda för forskning, undervisning eller privata studier
  • Dela med forskare, personal och studenter på KTH
  • Publicera länkar till specifikt innehåll

Det är normalt inte tillåtet att

  • Göra systematiska eller omfattande utskrifter, kopiering eller nedladdningar
  • Använda för kommersiella ändamål, återpublicera, sprida eller ändra innehåll
  • Dela med andra än forskare, personal och studenter på KTH
  • Publicera innehåll eller artiklar på webbplatser, sändlistor o.dyl.

Hitta öppet tillgängliga artiklar

Det finns verktyg som kan vara till hjälp om du letar efter en viss artikel när du inte kan få tag i den publicerade versionen, och vill hitta öppna artiklar. 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2021-05-31