Om informationssökning

Att söka information är så mycket mer än att googla. Genom biblioteket får du tillgång till söktjänster som inte alltid är fritt tillgängliga. Att söka information är en process i flera steg.

Sökprocessen

Olika typer av material

Tänk igenom vad det är för material du behöver, till exempel statistik, tidigare forskning/vetenskapliga artiklar, översiktlig information från uppslagsverk. I bibliotekets söktjänst Primo kan du söka bland bibliotekets material: böcker, e-böcker, tidskrifter, artiklar och avhandlingar. Som KTH-anställd eller student har också tillgång till många andra databaser och söktjänster.

Hitta sökord

När du avgränsat din frågeställning behöver du hitta bra sökord för att kunna hitta relevant information. Istället för att söka på hela ditt ämne på en gång är det oftast bättre att utgå från nyckelord i din frågeställning.

Tänk på att inte alla som skriver inom ett område uttrycker sig på samma sätt. Det är därför bra att tänka på synonymer till dina sökord. Tänk också på att översätta dina sökord till engelska då du hittar mycket material på engelska i bibliotekets databaser.

Sökteknik

Om du får för få träffar kan du prova att ändra dina sökord. Kombinera smala och breda sökord för att få fler träffar. Får du för många träffar kan du prova med mer specifika sökord som du kombinerar med bredare för att inte begränsa dina sökresultat. Det finns också ett antal söktekniska knep du kan använda dig av när du söker. I de allra flesta databaser går det att få bättre precision i din sökning genom att använda dig av dessa.

De vanligaste söktekniska finesserna är:

  • Frassökning: För att begränsa antalet träffar kan sätta begrepp eller koncept inom citationstecken. Du kan till exempel söka på ”urban gardens” eller “climate change”.
  • Trunkering: För att öka antalet träffar kan trunkera vilket innebär att du kapar slutet på ordet och sätter en stjärna* för att söka på alla möjliga ändelser på ordet. Du kan till exempel söka på arkitekt* och då få träffar på arkitekter, arkitekturskola, arkitekturhistoria.

  • Booleska operatorer: De Booleska operatorerna är And, Or och Not. And innebär att båda orden måste vara med i sökresultatet, Or innebär att det ena eller det andra eller båda orden förekommer medan Not utesluter ett ord. Ex: (storm* Or windy Or Hurricane) And increas* And “climate change”

Fler sätt att avgränsa sökningarna:

I de flesta söktjänster och databaser finns möjlighet att begränsa sökningen exempelvis till språk, utgivningsår, ämneskategori och "peer reviewed" artiklar.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-08-01