Om söktjänsterna

Genom KTH Biblioteket har du tillgång till en stor mängd databaser och söktjänster. Nedan listas några av de vanligaste söktjänsterna som du kan använda för att hitta böcker, e-böcker, tidskrifter, artiklar, databaser, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser, rapporter, studentuppsatser och annan typ av vetenskaplig information.

KTH Bibliotekets söktjänst Primo

Primo är KTH Bibliotekets söktjänst. Här söker du i det material som biblioteket har på sina hyllor och som vi erbjuder i elektronisk form, som e-tidskrifter och e-böcker. Vanligtvis görs din sökning i det material som är direkt tillgängligt, men du kan även välja att bredda din sökning till material som biblioteket inte har tillgång till i tryckt eller elektronisk form. Sådant material kan istället beställas.

I Primo söker du i en stor mängd vetenskapligt material och får länkar till fulltextversioner av vetenskapliga artiklar. Primo liknar andra generella vetenskapliga söktjänster såsom Scopus, Web of Science eller Google Scholar, men är direkt anpassad till studenter och forskare på KTH t.ex. genom följande funktioner:

  • Primo innehåller allt tryckt material på KTH Biblioteket
  • Primo inkluderar e-böcker i sökningen, ofta även på kapitelnivå
  • Det går att begränsa sökningen till det material som KTH Biblioteket har tillgång till
  • Det går lätt att beställa material som biblioteket inte har tillgång till

Läs mer i hjälptexten för Primo .

Sök i Primo

Andra databaser och söktjänster

Även om Primo är en bred söktjänst ersätter den inte alla andra söktjänster och informationskällor. Grundliga sökningar på specifika ämnen och material kan kräva mer specialiserade söktjänster. En översikt över bibliotekets abonnerade resurser och andra söktjänster relevanta för KTH:s ämnen finns tillgänglig här:

Sök i andra databaser och söktjänster

KTH:s publikationsdatabas DiVA

DiVA är KTH:s publikationsdatabas, där allt som KTH:s forskare publicerar registreras. I DiVA återfinns också elektroniska versioner av publikationer där KTH står som utgivare, såsom doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser, rapporter och studentuppsatser. Läs mer om DiVA .

Sök i KTH:s publikationsdatabas DiVA

Äldre tryckt material

Visst äldre material är endast sökbart via inscannade och sökbara versioner av gamla kortkataloger. Dessa innehåller material som förvärvades till biblioteket 1913-1960 samt 1827-1913.

Sök i KTH Bibliotekets katalog, 1913-1960

Sök i KTH Bibliotekets katalog, 1827-1913

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-09-02