Åtkomst till elektroniskt material

Som student eller anställd på KTH har du automatiskt tillgång till allt elektroniskt material via biblioteket genom ditt KTH-konto.

Övriga användare är välkomna att besöka något av våra bibliotek. Vi har tidsbegränsade gästdatorer som kan användas för att nå elektroniskt material.

Kom åt elektroniskt material utanför campus

Om du sitter utanför KTH:s nätverk behöver du logga in via bibliotekets proxyserver för att komma åt elektroniskt material. Via bibliotekets webbsidor och söktjänsten Primo blir du automatiskt omdirigerad för inloggning. För att komma åt resurserna krävs att du är registrerad som student eller anställd på KTH.

Kommer du inte åt materialet?

Om du har problem med att komma åt elektroniskt material ber vi dig att felanmäla problemet så att vi kan undersöka vad det beror på och åtgärda det. Beskriv problemet så utförligt som du kan och om du befann dig på eller utanför campus när du försökte nå materialet. Det underlättar om du har möjlighet att skicka med en skärmdump på felmeddelandet.

Felanmäl åtkomst till elektroniskt material

Insticksprogrammet Lean Library Access

Lean Library Access är ett insticksprogram till din webbläsare som hjälper dig att hitta och komma åt bibliotekets abonnerade e-resurser och är särskilt användbart om du sitter utanför Campus.

Läs mer om Lean Library Access

Bookmarklet

Dra och släpp denna KTHB proxy-länk till bokmärkesfältet  eller högerklicka på den och spara som bokmärke. När du sedan vill komma åt visst material, men inte är inloggad via bibliotekets proxy-server, klickar du på bokmärket så laddas sidan om via bibliotekets proxyserver och du får tillgång (såvida det är material som KTH Biblioteket abonnerar på). 

VPN

Om du är ansluten till KTH:s nätverk via VPN (Virtual Private Network) kommer du också i många fall åt abonnerade e-resurser. Om du får problem med en viss resurs via VPN prova då istället med någon av metoderna ovan.

Läs mer om hur du ansluter dig via VPN hos IT-support

Direktinloggning med KTH-ID

Somliga resurser går att logga in direkt på med ditt KTH-konto. Sådan inloggning finner du ofta under rubriker som "Sign in via your institution" och du får sedan söka fram KTH för att bli skickad till KTH:s inloggningstjänst. 

Licensvillkor för e-resurser

KTH Biblioteket skriver avtal med många förlag och leverantörer om tillgång till elektroniska resurser. Det är licensavtalen som bestämmer hur resurserna får användas och dessa villkor måste följas. Om licensvillkoren bryts kan leverantörer, tillfälligt eller permanent, stänga av vår åtkomst.

Nedan ser du vad som normalt är tillåten och ej tillåten användning, men vissa licenser kan innehålla ytterligare villkor. Om du känner dig osäker kan du för en specifik resurs leta upp ”Terms of use” eller motsvarande på dess webbplats. I bibliotekets sökverktyg och länkningstjänst finns ofta en informationsikon i anslutning till länken där du får sammanfattande information av vad som gäller för just den resursen.

Det är normalt tillåtet att

  • Göra ett begränsat antal tryckta eller elektroniska kopior
  • Använda för forskning, undervisning eller privata studier
  • Dela med forskare, personal och studenter på KTH
  • Publicera länkar till specifikt innehåll

Det är normalt inte tillåtet att

  • Göra systematiska eller omfattande utskrifter, kopiering eller nedladdningar
  • Använda för kommersiella ändamål, återpublicera, sprida eller ändra innehåll
  • Dela med andra än forskare, personal och studenter på KTH
  • Publicera innehåll eller artiklar på webbplatser, sändlistor o.dyl.
     
Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2020-01-08