Hoppa till innehåll

Webbutveckling, systemförvaltning och design

Our take on web, social media and other tech stuff. From the people behind www.kth.se

Webbplatssök – en intern angelägenhet?

De vanligaste sökningarna på KTH:s webbplats. Vad tar de fasta på? Och vilka står för dem? Motsvarar sökorden våra förväntningar om vilka som efterfrågar vad? Låt oss ta en titt. 

Väljer vi att kategorisera de 1 000 mest förekommande sökningar som görs via sökfunktionen på webbplatsen kan vi konstatera att den största grupperingen är den som avser kurser. Ca 15 procent av sökfrågorna är kopplade till kurskoder eller ämnesnamn som tydligt relaterar till kursutbudet. Som exempel kan en sökning på ett begrepp som ”flervariabelanalys” på goda grunder anses avse de kurser som hålls i ämnet. En lika stor andel av sökningarna är mer generellt ämnesrelaterade, men rimligtvis tar även de i stor utsträckning fasta på kursinformation, som exempelvis en sökning på ”matematik”.

Eftersom KTH är ett utpräglat programlärosäte med tonvikt på höstantagningar och begränsad rekrytering till enstaka kurser kan den kursrelaterade sökningen i stor utsträckning förmodas vara intern. Det är alltså de befintliga studenterna som står för sökningarna. Att denna grupp är den mest sökbenägna framstår än tydligare när vi tittar på de övriga kategorierna av sökord. De slagningar som görs på ord som relaterar till studieadministrativa system och servicefunktioner för studenter upptar 20 procent av de 1 000 vanligaste sökningarna. Utöver detta tar ytterligare förfrågningar fasta på applikationer och tjänster som angår såväl studenter som anställda utan egentlig extern publik.

Fram träder en bild som kopplar ca hälften av sökningarna till studentgruppen. Och det är en försiktig uppskattning. Vi vet att studenter även är väl representerade i sökkategorier som annars är kopplade till breda användargrupper, såsom slagningar på personer som upptar 15 procent av sökningarna.

Plussar vi på med sökningar som relaterar till system och tjänster som enbart riktar sig till KTH:s personal kan vi konstatera att vår siffra för troliga interna sökningar givet vårt urval av toppsökord rimligtvis rör sig runt 75 procent.

Kategorier som enklare låter sig knytas till externa målgrupper är de som klart relaterar till rekrytering till KTH, av såväl studenter som anställda. Hit hör sökord som ”antagningspoäng” och ”jobb”. Närmare 15 procent av sökningarna kan härledas till den typen av frågor.

Det ska så klart påpekas att övervikten av internrelaterade sökningar motsvaras av att webbplatsen över lag har en överhängande intern publik. Men det kan kanske också förmodas att det övergripande externa tilltalet på webbplatsen hjälper utomstående grupper att hitta rätt via den fasta navigeringen. För landets alla högskolor och universitet är de externa besökarna och deras förväntade behov högprioriterade på de mest framträdande ytorna.

Oavsett kan vi dra slutsatsen att de flesta sökningar görs av användare som regelbundet använder sig av webbplatsen och som kan förmodas vara välbekanta med dess strukturer och innehåll. Antingen anses den menybaserade navigeringen vara otillräcklig eller så erbjuder sökfunktionen en inarbetad genväg till efterfrågat innehåll, präglat av ett allmänt etablerat sökbeteende oavsett vad man letar efter och var. I det förstnämnda fallet bör så klart de länk- och strukturbaserade sökvägarna ses över. I det senare fallet är det uppenbart att vidareutveckling och fintrimning av sökfunktionalitet minst av allt bör försumma de besökare som återkommande besöker webbplatsen och i det närmaste ser söktjänsten som en navigeringsform.

Genom att göra stickprov på sökningar som representerar de vanligaste sökkategorierna kan enkelt olika problemområden identifieras. Ger kurssökningar tillfredsställande träfflistor? Hur relevanta är resultaten vid sökningar på tjänster som enbart har en intern publik? Och hur spretiga blir träffarna vid sökning på en viss person? Fram träder då en bild som inte alltid ger ett tillfredsställande utfall.

Vi kan utan vidare lokalisera våra ”failure points” och vi försöker ta fasta på dem i vårt fortsatta arbete med att utveckla söktjänsten.

Hur ser det ut hos er?

(Givetvis bör ett sådant här försök att härleda sökning till externa respektive interna användare tas med en nypa grovsalt, men ni är ändå med på det framträdande mönstret…)